Tercümei Divanı Hafız (2 Cilt Takım) - Kitap Yuvası Tasavvuf Kitaplığı, Aile Kitaplığı,
Whatsapp Görüşmesi Başlat
0
Tercümei Divanı Hafız (2 Cilt Takım)

Tercümei Divanı Hafız (2 Cilt Takım)

Tercümei Divanı Hafız (2 Cilt Takım)

Stok Kodu
: 9789751743435-1
Kategori
: Şiir
Yayınevi
: TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI YAYINLARI
Fiyat
: 158,40 TL 144 TL + KDV
144,00 TL

Seçeneği Tükenmiştir.


İndirimli Ürün

TERCÜME-İ DÎVÂN-I HÂFIZ (TAKIM 2 CİLT)
Müellif : Ferîdî
MANZUM HÂFIZ DÎVÂNI TERCÜMESİ

    Yayına Hazırlayan : Emrullah Yakut
    Özgün Dili : Farsça - Osmanlı Türkçesi
    Yayın Türü : İnceleme - Tenkitli Metin
    Yayın Yılı : 2019
    ISBN : 978-975-17-4343-5
    Boyut : 24 x 17 x 7,5
    Yazma : NüshasıSüleymaniye Yazma Eser Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, Nr. 992 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., TY. 3032 Beyazıt Yazma Eser Ktp., B. 5673

Fars şiirinin önde gelen lirik şairlerinden ve Molla Câmî’nin “Lisânü’l-Gayb” ve “Tercümânü’l-Esrâr” olarak andığı Hâfız-ı Şîrâzî (ö. 792/1390 [?]) kendi zamanında ve kendinden sonraki dönemde hem Doğu edebiyatını hem de Batı edebiyatını derinden etkilemiştir. Şiirlerindeki çift katmanlı yapı onun hem dünyevi hem de tasavvufî bir şair kimliğine büründürmüştür. Osmanlı döneminde üç kere 16. asırda olmak üzere bir kere de 19. asrın başında toplam dört kere şerh edilen Hafız’ın divanı; şerh geleneği içinde lisânü’l-gayb olması sebebiyle şiirleri, beyitleri ve mısraları birçok kere misaller olarak eserlerde kaydedilmiştir.
Ferîdî’nin manzum olarak ve birebir Türkçe’ye çevirdiği Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız isimli eser Salâhî Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî (ö. 1782) tarafından, Hz. Ali’ye nispet edilen Arapça bir divanın manzum tercümesi ile birlikte Osmanlı edebiyatında müstesna bir yere sahiptir.
Tercüme-i Dîvân-ı Hâfız Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hasan Hüsnü Paşa 992 numarada kayıtlı yazma nüsha dikkate alınarak Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Yakut tarafından 2 cilt halinde yayıma hazırlanmıştır.


BENZER ÜRÜNLER

%-47
TÜKENDİ
Tadını Aşan Şiirler
30,66 TL45,00 TL
%-47
TÜKENDİ
Gelin Canlar Bir Olalım
18,40 TL27,00 TL
%-47
TÜKENDİ
Yalın Yılkı Atı
18,40 TL27,00 TL
%-47
TÜKENDİ
Duygular Boy Veriyor Gözlerimde
%-47
TÜKENDİ
Türk Elinden Esen Yeller
%-47
TÜKENDİ
Kış Gülleri
15,33 TL22,50 TL
TReticaret Eticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.
Bonus World Maximum Axess Paraf Advantage